Apakah it Cnta………?
Sehingga kdatngan mU mrupakan PesoNa…..
Mngkinkah Cnta it akan Memtikan Rasa..?
Atw akan membakar jiwa……..??
Knpa Cnta it..//
Sehingga da perbedaan,,
Mestikah status memisahkannya….??
Bkankah Cinta it aNUgrah..
yang mesti di jaga…
Yang da karana ketulusan…
yang bercahaya karna aer mata..
yang bersemayam mengudara..
yang mana bila di terthirup merpkan kelegahan.
dan kesejukan raga ini………………….

Tags: , ,