Posts Tagged ilmu

Sejarah Nama Bengkulu

Masa sebelum tahun 1685, di wilayah Bengkulu pernah berdiri beberapa kerajaan seperti Kerajaan Sungai Serut, Kerajaan Selebar, Kerajaan Dipati Tiang Empat, Kerajaan Sungai Lemau, Kerajaan Sungai Itam, dan Kerajaan Anak Sungai. Pusat Kerajaan Sungai Serut terletak di sebelah kanan hulu sungai Bengkulu atau Sungai Pasar Bengkulu. Raja pertama Kerajaan Sungai Serut ialah Ratu Agung yang […]

, , , ,

1 Comment